Webshop gesloten

Kom naar de winkel voor vuurwerk. Onze webshop is gesloten.

Disclaimer

De op www.eekhoffvuurwerk.nl weergegeven informatie en objectgegevens zijn slechts indicatief en informatief bedoeld. Het is niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de internetsite van eekhoffvuurwerk.nl. Het is bezoekers van deze site ook niet toegestaan de weergegeven informatie aan te wenden voor eigen gebruik dan wel als informatiebron voor derden. 

Eekhoffvuurwerk.nl zal elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van informatie, waarvoor geen schriftelijke goedkeuring door eekhoffvuurwerk.nl is verleend, verhalen op degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de informatie. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die eekhoffvuurwerk.nl aan haar internetsite besteedt, geeft zij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.


Vragen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met eekhoffvuurwerk.nl via info@eekhoffvuurwerk.nl of telefoonnummer +31 24 68 43 600.